Read The Pickwick Papers, Vol.1 by Charles Dickens Free Online


Ebook The Pickwick Papers, Vol.1 by Charles Dickens read! Book Title: The Pickwick Papers, Vol.1
The author of the book: Charles Dickens
Language: English
ISBN: 1850894647
ISBN 13: 9781850894643
Format files: PDF
The size of the: 533 KB
Edition: Isis
Date of issue: October 1st 1991

Read full description of the books The Pickwick Papers, Vol.1:

The Posthumous Papers of the Pickwick Club, Charles Dickens
رمان مفصل و در دو جلد است و 57 فصل دارد. نقل قسمتی از کتاب: این دفتر اتاقی بود با ظاهری بسیار کثیف، سقفی فوق العاده کوتاه و دیوارهای قاب بندی شده ی قدیمی؛ چنان بد نورپردازی شده بود که با وجود روشنایی روز در بیرون، شمع های بزرگ پیه سوز نیز روی میزها روشن بودند. در یک انتها دری وجود داشت که به اتاق اختصاصی قاضی میرسید، و بر گرد آن گروهی از وکلا و کارمندان قضایی جمع شده بودند، به ترتیبی که پرونده شان در بایگانی ثبت شده بود وارد میشدند. هربار که در باز میشد تا شخصی خارج شود، نفر بعد برای داخل شدن به سوی آن یورش میبرد، چون علاوه بر گفتگوهای فراوان میان افرادی که برای دیدن قاضی انتظار میکشیدند، انواع و اقسام بگومگوهای شخصی نیز میان بخش اعظم کسانی که قاشی را دیده بودند، رد و بدل میشد، آن قدر سر و صدا وجود داشت که نشود در اتاقی با چنان ابعاد محدودی تحمل گردد
گفتگوهای این مردمان تنها صداهایی نبود که به گوش میرسید. بر سکو و در پشت جایگاهی چوبی در انتهای دیگر اتاق کارمندی عینکی ایستاده بود که سوگندنامه ها را تحویل میگرفت و هر از گاهی دسته های بزرگی از آن توسط منشی دیگری برای امضای قاضی به اتاق اختصاصی اش برده میشد...؛ پایان نقل از متن. میبینید سنگین است بیش از هزار صفحه را با چنین فضا و توصیف را خواندن دشوار است. البته که برگردان فارسی نیز ویرایشگر پیره دست میخواهد. هرچند میدانم که در آن روزگاران نزدیک به دویست سال پیش از امروز، چنین مینوشتند. چارلز دیکنز رمان «یادداشت های پیک ویک» را در سال 1836 م نوشتند، در سن 24 سالگی. دیگران در باره این داستان نوشته اند: «یادداشت های پیک ویک» آشکارا رمانی غیرجدی ست. با این وجود، در لحن آن شور جوانی و نوعی بی خیالی شادمانه احساس میشود که زندگی بدون آن بی نهایت یکنواخت به نظر خواهد رسید؛ لحنی که دیکنز در روند طبیعی زندگی، دیگر هیچگاه آن لحن را تجربه نخواهد کرد، زیرا انسان تنها یک بار میتواند 24 ساله باشد. پایان نقل
عنوان: یادداشتهای پیک ویک جلد 1؛ مترجم: پرویز همتیان بروجنی؛ تهران، نشر چشمه، 1394؛ کتاب در دو جلد و 1117 ص؛ شابک دوره: 9786002295095؛ شابک جلد 1: 9786002295101؛ شابک جلد 2: 9786002295118؛ قیمت: 600000 ریال؛ موضوع: داستانهای کلاسیک از نویسندگان انگلیسی قرن 19 مRead Ebooks by Charles DickensRead information about the author

Ebook The Pickwick Papers, Vol.1 read Online! Charles John Huffam Dickens (7 February 1812 – 9 June 1870) was an English writer and social critic. He created some of the world's best-known fictional characters and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era. His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime, and by the twentieth century critics and scholars had recognised him as a literary genius. His novels and short stories enjoy lasting popularity.

Born in Portsmouth, Dickens left school to work in a factory when his father was incarcerated in a debtors' prison. Despite his lack of formal education, he edited a weekly journal for 20 years, wrote 15 novels, five novellas, hundreds of short stories and non-fiction articles, lectured and performed extensively, was an indefatigable letter writer, and campaigned vigorously for children's rights, education, and other social reforms.

Dickens was regarded as the literary colossus of his age. His 1843 novella, A Christmas Carol, remains popular and continues to inspire adaptations in every artistic genre. Oliver Twist and Great Expectations are also frequently adapted, and, like many of his novels, evoke images of early Victorian London. His 1859 novel, A Tale of Two Cities, set in London and Paris, is his best-known work of historical fiction. Dickens's creative genius has been praised by fellow writers—from Leo Tolstoy to George Orwell and G. K. Chesterton—for its realism, comedy, prose style, unique characterisations, and social criticism. On the other hand, Oscar Wilde, Henry James, and Virginia Woolf complained of a lack of psychological depth, loose writing, and a vein of saccharine sentimentalism. The term Dickensian is used to describe something that is reminiscent of Dickens and his writings, such as poor social conditions or comically repulsive characters.

On 8 June 1870, Dickens suffered another stroke at his home after a full day's work on Edwin Drood. He never regained consciousness, and the next day, five years to the day after the Staplehurst rail crash, he died at Gad's Hill Place. Contrary to his wish to be buried at Rochester Cathedral "in an inexpensive, unostentatious, and strictly private manner," he was laid to rest in the Poets' Corner of Westminster Abbey. A printed epitaph circulated at the time of the funeral reads: "To the Memory of Charles Dickens (England's most popular author) who died at his residence, Higham, near Rochester, Kent, 9 June 1870, aged 58 years. He was a sympathiser with the poor, the suffering, and the oppressed; and by his death, one of England's greatest writers is lost to the world." His last words were: "On the ground", in response to his sister-in-law Georgina's request that he lie down.

(from Wikipedia)


Ebooks PDF EpubAdd a comment to The Pickwick Papers, Vol.1
Read EBOOK The Pickwick Papers, Vol.1 by Charles Dickens Online free

Download PDF: the-pickwick-papers-vol1.pdf The Pickwick Papers, Vol.1 PDF